Otistik Çocukların Eğitiminde Bilinmesi Gerekenler

Otistik Çocukların Eğitiminde Bilinmesi Gerekenler

/
/
234 görüntüleme

"Öğrenme" her kişide farklılık göstererek gerçekleşmektedir. Normal gelişim gösteren çocuklarda eğitim, çevreyi model alarak ve eğitim olanaklarından yararlanarak gerçekleşirken; özel gereksinimli çocukların eğitiminde farklı düzenlemeler yapılmaktadır. Otistik çocuklar özel eğitim programları içersinde yer alan eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Otistik birey; sosyal etkileşimi sınırlı olan, sözel ve sözel olmayan iletişimde eksik kalan, etkinliklerde sınırlı olan bireydir. Otistik bozukluk erken çocukluktan başlayıp hayat boyu devam eden gelişimsel bozukluktur. Hayatın her alanında karşılaşabilecek olan otistik bireylerin eğitimini bilmek, kişilerin otistik bireylerle nasıl iletişim kurulması gerektiğini öğretir. Böylece toplumsal hayatta otistik bireyler topluma kazandırılır. Kişiler genel kültür açısından bu bilgilerle otistik bireylere yaklaşımı daha iyi anlamış olur.

Otistik çocuklara etkili bir öğrenme sunabilmek için ilk önce fiziksel çevrenin uygun olması gerekir. Daha sonra otistik çocukların davranışları izlenmeli ve buna bağlı olarak en uygun öğretim tekniği bulunmalıdır.

Her çocuk için eğitim ilk önce ailede başlar. Otistik çocukların aileleri, eğitime teşvik edici olmalıdır. Aile gün içersinde çocuğu sıkmayacak, dikkatini çeken etkinlikler uygulamalıdır. Aile okul ile birlikte iş birliği içersinde olmalıdır.

Otistik Çocuklara Uygulanan Eğitim Programları

  • Uygulamalı Davranış Analizi: Bu uygulama ile otistik çocuğun hangi alana karşı beceri ve ilgisi olduğu saptanır. Saptanan beceriler kendi aralarında gruplara ayrılır ve tek tek programlar ile çocuğa sunulur. Çocuğun programa verdiği olumlu sonuçlar ödüllendirilir.
  • Teaccht Programı: Bu programda otistik çocuğa her uygulamada yardım edilir. Zaman geçtikçe yardım azaltılır ve çocuk uygulamayı kendi başına yapmaya hazır olur. Bu programın amacı, otistik çocuğun sosyal hayata hazırlanması ve tek bir birey olarak günlük yaşama uyum sağlayabilmesidir. Aile program uygulanırken her zaman çocuğun yanında bulunmalı ve terapist ile iş birliği içersinde olmalıdır.
  • Müzik Terapisi: Ritmik hareketler, dans, sözlü ve sözsüz şarkılar, enstrüman çalmak otistik çocukların zihinsel, bedensel, dil ve iletişim açısından olumlu katkı sağlayan uygulamadır. Çocuk hem yaparak, hem de yaşayarak öğrenme fonksiyonunu geliştirmiş olur.
  • Etkinlik Çizelgesiyle Öğrenme: Otistik çocuğun birçok parçaları bir araya getirerek uygulanan programdır. Çocuk başkalarına bağlı kalmadan kendi becerilerini geliştirmektedir.
  • Fırsat Öğretimi Yöntemi: Bu yöntem ile otistik çocuğun iletişim becerileri gelişir. Herhangi bir objenin çocuktan istenmesi veya aksine çocuğun objeyi istemesi beklenir. Çocuk uygulanan bu yöntem ile iletişim becerilerini geliştirir.
  • Sosyal Öyküler: Okuma yazma bilmeyen otistik çocuklara karşı, farklı resimli öyküler hazırlanarak uygulanır. Resimlere bakarak çocuğun öykü hazırlaması veya anlatması beklenir. Otistik çocukların neden-sonuç ilişkisi kurması açısından önemli bir tekniktir.
  • Sanat Terapisi: Bu terapi ile otistik çocuk kendini ifade etme özgürlüğüne sahip olur. Şekiller, renkler, duyular, dokular bu terapi sırasında daha da gelişir. Sanat terapisi ile çocuk iletişim becerilerini geliştirir.

Bu içeriği takip edin

Bu yazıya abone olarak yazıya ait güncelleme ve yorumlardan haberdar olun.

0 Yorum

Sen de yorum yap

Tarafsız Bilginin Merkezi