Özerklik Nedir? Özerklik Çeşitleri Nelerdir?

Özerklik Nedir? Özerklik Çeşitleri Nelerdir?

/
/
1 görüntüleme

Özerklik bir milletin veya grupların belli bir devletten ayrı ve bağımsız yönetim şekline özerklik diyebiliriz. Herhangi bir yerde olan toplulukların yerel yönetimlerinde kendi yaptıkları işlerin hür ve bağımsız idarelerine ve kendi imkânları ile hayata geçirdikleri proje plan ve yapıların yapımı durumuna özerklik denir.

Bir devletin veya kurumun özerk olduğunu şu kelimelerle ifade edebiliriz. Hiçbir baskı ve dayatma yapılmadan kendi yapacağı işleri kendi imkânlarıyla karşılayabilmesi durumunda da ve aynı şekilde bağlı oldukları yasaların dışına çıkmayacakları ve kendi yaptığı yapıların güvenliğini ve idaresini kollama hakkına da sahiptirler.

Özerklik Çeşitleri Nelerdir?

Yerel yönetimin içerisinde bulunan ve illerde görünen idari ve mali özerkliktir. Federal devletlerde görünebilen sınırlı yasama hakkını sunan siyasi özerkliklerdir. Devlet içerisindeki tanınmış olan iktisadi faaliyetlerin özerkliği olarak dört başlık halinde bilgi vermemiz mümkündür. Ülkemizde bulunmakta olan üniversitelerde de özerklik mevcuttur.

Demokratik Özerklik Nedir?

Demokratik özerklik konusunda özerkliği şu şekilde ele alabiliriz. Bir devlet yapısının içerisindeki siyasal olarak faaliyetlerin egemenlik kurma yetkilerinin haricinde yönetimdeki yetkilerin bir kaçının yerel yönetimlerin seçimle yönetim başına geçmesi durumudur.

Devlet sağlık güvenlik ve eğitim konularında merkezden yönetimde yer almaktadır. Yerel yönetimler ise merkezi yönetimden ayrı hukuk yasalarının içerisinde yerinden yönetime dayalı bir yönetim biçimidir. Bu yüzden yerel yönetimler demokratik özerkliğe örnek olarak gösterilir. Halk seçimler ile belediye meclisi encümenini ve belediye başkanını kendisi oy hakkı ile seçer. Belediye başkanını halk göreve getirir bu şekilde demokratik özerkliği de örneklendirmiş oluruz.

Özerk Ülkelere Örnekler

Özerk ülkelere örnekler olarak Rusya’nın içerisinde şu ülkelere örnekler verebiliriz. Tataristan Cumhuriyeti, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Dağıstan Özerk Cumhuriyeti gibi bunlar bir kaçıdır. Bunlara ek olarak Avrupa da özerk ülkelere de şunlardan örnek verebilmek mümkündür.

Gürcistan Özerk Cumhuriyeti ve Sint Maarten Adaları Hollanda özerk ülkeler içerisindedir.

Bu içeriği takip edin

Bu yazıya abone olarak yazıya ait güncelleme ve yorumlardan haberdar olun.

0 Yorum

Sen de yorum yap

Tarafsız Bilginin Merkezi